fredag 1 maj 2020

Innehåll

Liksom i Norsk Salmebok 2013 blandas i denna psalmbok sånger och psalmer på andra språk (t ex engelska och samiska) med psalmerna på svenska (som utgör den absoluta majoriteten). Men i likhet med Den svenska psalmboken 1986 är dessa psalmer även samlade i särskilda "språkgrupper" på slutet. (Att även psalmer på tyska och latin finns samlade här är nog dock en egenhet för Coronapsalmboken!). Väl bekomme!

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN 

Be Thou my vision
Brist ut, min själ
Dig vi lovsjunger, ärar
Din är äran
Du som gjorde vår värld så vacker 
Du är ljus, inget mörker bor i dig 
Du är vår far, Gud
För att du inte tog det gudomliga
Ge Jesus äran
Glory to the Father 
Gud, vår Gud, vi lovar dig
Gud, vår lösta tunga
Guds härlighet oss styrka ger
Halleluja, sjung om Jesus
Hela världen fröjdes Herran
Helig, helig, helig Herren Gud allsmäktig 
Helig, helig, helig är Herren Sebaot
Herre Gud, ditt dyre navn og aere
Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namn
Herren, vår Gud, är en konung
Herren är min starkhet och min lovsång
Himlar och rymder
Högtlovat vare Jesu namn 
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
Jag älskar dig, Jesus
Jesus, det renaste 
Jesus, jag dig älskar
Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsång
Joyful, joyful we adore thee
Kom, lova vår Gud
Kom, låt oss nu förenas här
Lord, I lift your name on high
Lova Gud i himmelshöjd
Lova Herren, sol och måne
Lovad vare du, Herre 
Biejjiem jie askem
Du för vars allmaktsord
Glory to the Father
Gud trefaldig, stå oss bi
Gud är kärlek, Jesus lever
Helige Fader, kom och var oss nära
Jag tror på en Gud, en enda
Lov, ära och pris 
Måne och sol
O Gud som skapat vind och hav
Som ett klockspel hör jag dig
Vi tror på Skaparen, Gud


Fadern, vår skapare och uppehållare
Albmi ja eana du dahku lea
Bara den som vandrar nära marken
Bara i dig
Blott en dag
Det finns så många
Du omsluter mig 
Du är större än mitt hjärta
Du är vår far, Gud
Gud har gett åt fågeln dess vingar
Gud skapade de klara vattnen
Gud som haver barnen kär 
Gud är trofast
Han håller hela världen
Herren, Herren är Gud
Högt i stjärnehimlen
Inte en sparv faller till marken
Kärlek från vår Gud
Op al den ting som Gud har gjort
Som gränslösa vidder 
Jesus är min vän den bäste
Kristus, du är annorlunda
Kristus vandrar bland oss än
Kristus är världens ljus
Låt mig få höra om Jesus
Makten är i Jesu händer 
Muv vájmo oasse Jesus
Navnet Jesus blekner aldrig
När Jesus kom till oss och gick på jorden
När mörker över djupen var
O giv mig tusen tungors ljud
O gläd dig Guds församling nu
Om jag ägde allt men inte Jesus
Se, Jesus är ett tröstrikt namn
Så älskade Gud världen all
Vi lovar dig, o store Gud
Villigt kommer ditt folk
Än finns det en värld

Ordet
Alla dina ord är ande och liv
Behåll oss vid ditt rena ord
Dig, ljusens Fader, vare pris
Ditt ord består
Ditt ord är mina fötters lykta
En dyr klenod, en klar och ren
En såningsman går där i regn och i sol
Guds ord det er vort arvegods
Lovad vare du, Herre
Omkring ditt ord, o Jesus
Saliga de som hör Guds ord
Se, Herrens ord är rent och klart
Upp, psaltare och harpa
Vadhelst här i världen

Dopet
Du som var den minstes vän
Ett liv ur dina händer
Fader, du som livet tänder
Faraos härar hann upp oss vid stranden
Glad jag städse vill bekänna
Gud har en famn
Guds källa har vatten tillfyllest
I Jesu Kristi namn vi ber
Jag tror på Gud, som med sitt ord
Med vår glädje över livets under 
Mitt eneste håp
Upp ur vilda, djupa vatten

Nattvarden
Det helga bröd på altarbordet vilar
Till härlighetens land igen

Pingst
Ande, vind och liv, kom till din kyrka igen
Blås på mig skaparvind
Det bubblar under ytan (Vattenfall)
Dine löfter er mange, din trofasthet stor
Eld från himlen, kom
Grip du mig, helige Ande
Gud, när du andas över vår jord
Helige Ande, låt nu ske
I al sin glans nu solen stråler
I pingstens ljuva tid
Icke genom någon människas styrka
Kom, helge Ande, Herre Gud
Kom nu, helig Ande
Kom, Skaparande, Herre god
Kommt, Seelen, dieser Tag
Livets Ande, kom från ovan
O du helge Ande kom till oss in
O helge Ande, sänk dig ned
Skurar av nåd skola falla
Som sol om våren stiger

Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag)

Barn och stjärnor
Det lilla ljus jag har
Gud bor i ett ljus som ingen kan nå
Jungfru Maria, Jungfru Maria
Kristus är världens ljus
Ljus som liv åt världen gav
Vi ska vandra i Guds kärleks ljus
Vänligt över jorden glänser

Jungfru Marie bebådelsedag
Alla källor springer fram i glädje
Gabriel sänker vingen
Gud bor i ett ljus som ingen kan nå
Min själ berömmer Gud med fröjd
På tröskeln till Marias hem
Salig är du, säger änglar

Kristi förklarings dag
Din herlegdom, Frelser, jeg undrande ser
Sorlet har dött
Vår blick mot helga berget går

Tacksägelsedagen
Danke für diesen guten Morgen
Jag har ett hem, och det måste man ha
Kom inför Herren med tacksamhet
I glädje och sorg
Löftena kunna ej svika
Mitt i allt det meningslösa
När det stormar
När livet inte blir som vi har tänkt oss
Prövningar vi möta får 
Sorgen och glädjen de vandrar tillsamman
Upp, kristen, upp till kamp och strid
Ur djupen ropar jag till dig
Vet, hela Guds frid du behöver 
Vår Gud är oss en väldig borg
Ängsliga hjärta, upp ur din dvala 

Efterföljelse - helgelse
Bevara mitt hjärta, o Herre
Börja om än en gång i mitt liv
Det lilla ljus jag har
Endast kärleken segrar
Frälsare, tag min hand
Ge oss mod att våga leva
Gå med Gud
Gör det lilla du kan
Herre, låt ingenting binda de vingar
Herre, sänd mig
Jesus, gör mig så till sinnes
Jesus, min Herre, dig vill jag älska
Just a closer walk with thee
Kristus i mig är en källa till liv
Låt mig få bli vad du ämnat mig till
Låt mig växa stilla
Lär mig att bedja av hjärtat
Mer helighet giv mig
Min Jesus, du vill skänka ro
Närmare, Gud, till dig
O Jesus, du som fyller allt i alla
Säg, är du en tillgång för Herren
Trädet och grenen och frukten hör samman
Våga vara den du är


TILLSAMMANS I VÄRLDEN

Att möta sin vän om morgonen
Bara den som vandrar nära marken
De rör sig som skuggor 
Dela med dig, dela med dig
Det finns djup i Herrens godhet
Det finns så många sköna människor 
Det kan vi göra för rätt och för fred
Du som gir os liv og gör os glade
Du öppnar din hand
En sång för allt det andra
För livets skull
Glädjens Herre, var en gäst
Guds kärlek är som stranden och som gräset
Gör för andra det som du vill
Har vi sten i våre hender
Jag blir så glad när jag ser dig
Jag kan inte vad du kan
Jag vill leva nära
Kristus, du är annorlunda
Käre Far i himlen
Lilla liv, nu är du här
Välsigna, Herre Gud, vårt folk och fosterland
Öppna dina knutna händer


FRAMTIDEN OCH HOPPET

Pilgrimsvandringen
Det finns en väg till himmelen 
Faraos härar hann upp oss vid stranden
Frälsare, tag min hand
Gud, ditt folk är vandringsfolket
Hela vägen går han med mig
Hur ljuvligt det är att möta
Härlig är jorden
I am a poor, wayfaring stranger
I en kall och kylig värld
Jag går mot döden var jag går
Jag vet en väg som leder
Jag är alltid på väg
Jag är en gäst och främling
Min framtidsdag är ljus och lång
O hur saligt att få vandra
Till en stad jag är på vandring
Vi ska vandra i Guds kärleks ljus

Livets gåva och gräns
Ach Herr, lass dein lieb Engelein
Allt eins og blómstrið eina
Att ta farväl på riktigt sätt
Bliv kvar hos mig
Det tänds ett ljus i sorgens mörka gömma
En dag jag lämnar mitt hem och mina vänner
En gång skall härlighetens morgon randas
Glory to the Father
Hemma i himlen ska ingen mer gråta
I himmelen, i himmelen
I hoppet sig min frälsta själ förnöjer
Jag har hört om en stad ovan molnen
Jag har i himlen en vän så god
Jag ska gråtande kasta mig ner
Låt oss alla en gång mötas
Min Frälsare lever 
Nyt ylös sieluni
Och varje mänska ska leva i frihet
O liv som blev tänt 
Sorgen och glädjen de vandrar tillsamman
Städse på Sion jag tänker
Så skön går morgonstjärnan fram
Till det härliga land ovan skyn
Tänk när en gång


SÅNGER PÅ ANDRA NORDISKA SPRÅK

Danska
Altid frejdig når du går
Det er så yndigt at følges ad
Du som gir os liv og gør os glade  
Dypt haelder året i sin gang
Guds ord det er vort arvegods
Hil dig, Frelser og Forsoner
I al sin glans nu solen stråler
Kaerlighed fra Gud
Op al den ting som Gud har gjort
Påskemorgen slukker sorgen
Rejs op dit hoved
Se, nu stiger solen af havets skød
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
Som den gyldne sol frembryder

Finska (olika slags)
Armon lapset kaikki täälä
Aurinkomme ylösnousi
En etsi valtaa loistoa
Henkensä antoi
Herra Jeesus verelänsä
Jeesuksesta laulan
Kosketa minua Henki
Käy yrttitarhasta polku
Nyt ylös sieluni
Oi Herra, jos matkamies maan
Oi katsele lintua
Onnea oi verratonta
On yksi nimi ylitse muiden
Sun kätes Herra voimakkaan

Isländska
Allt eins og blómstrið eina
Heyr himna smiður
Nú vill eg énn i nafni þínu
Ó Gud vors lands
Sólin til fjalla fljótt

Norska (olika slags)
Dagen viker og går bort
Din herlegdom, Frelser, jeg undrande ser
Dine løfter er mange, din trofasthet stor
En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Guds menighet er jordens største under
Han tek ikkje glansen av livet
Har vi sten i våre hender
Herre Gud, ditt dyre navn og aere
Jesus, det eneste
Jesus kom till jorden för att dö
Jesus lever, graven brast!
Mitt eneste håp
Navnet Jesus blekner aldri
Tenn lys!
Å salige stund uten like

Samiska (olika slags)
Albmi ja eana du dahku lea
Biejjiem jie askem
Cále Jesus iezat gova
Mu váibmu vádjul doppe
Njuovtjav lávlo
Muv vájmo oasse Jesus


SÅNGER PÅ ENGELSKA


Be Thou my vision
Glory to the Father
Go, tell it on the mountain
He who would valiant be
He´s risen, he´s risen, Christ Jesus the Lord
I am a poor, wayfaring stranger
Jesus, keep me near the cross
Joyful, joyful we adore thee
Just a closer walk with thee
Lead me, Lord
Lord, I lift your name on high
My hope is built on nothing less
Sing hallelujah to the Lord
Stricken, smitted and afflicted
Thank you, Jesus
When the saints go marching in
You raise me up SÅNGER PÅ TYSKA

Ach Herr, lass dein lieb Engelein
Christi Blut und Gerechtigkeit
Danke für diesen guten Morgen
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt
Es kommt ein Schiff geladen
Gott ist gegenwärtig
Jesu, meines Herzens Freud
Kommt, Seelen, dieser Tag
Liebster Jesu, wir sind hier
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Vom Himmel hoch
Wunderbarer KönigSÅNGER PÅ LATIN

Ave verum corpus
Creator alme siderum
Dies irae dies illa
Dona nobis pacem
Jubilate Deo
Laudate omnes gentes
Pangue lingua gloriosa
Panis angelicus
Veni Redemptor gentium
Veni Sancte Spiritus
Veni Veni ImmanuelBIBELVISOR OCH PSALTARPSALMER

Alla dina ord är ande och liv
Bara i dig
Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar
Ditt ord är mina fötters lykta
Dona nobis pacem
Du omsluter mig på alla sidor
Guds tjänare skall se hans ansikte
Gör för andra det som du vill
Gören portarna höga
Helig, helig, helig är Herren Sebaot
Herre, du utrannsakar mig
Herre, vår Herre
Herren skall strida för eder
Herren är min herde
Herren är min starkhet och min lovsång
Hjärtligen kär haver jag dig
Hos dig är livets källa
Vår Herres Jesu Kristi nåd (Apostoliska välsignelsen)
Ära vare Gud i höjden


LITURGISKA SÅNGER

Evige, allsmäktige Gud (Litanian)
Gud, vår Fader, förbarma dig över oss (Litanian II)
Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot (Sanctus, allmänna)
Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot (Sanctus II, fastan)
Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot (Sanctus III, påsk)
Herre, förbarma dig över oss (Kyrie)
O Guds Lamm (Agnus Dei) - allmänna serien
O Guds Lamm (Agnus Dei) - fastan
O Guds Lamm (Agnus Dei) - påsk
O Herre Gud, du som har skapat oss (Begravningsbön)
Vi prisar dig, vi tillber dig (Laudamus)